از نشانه های زیبا بودن یک فرد تعادل بین اجزای صورت و هماهنگی بین آنهاست . زمانی که یک فرد را از نیم رخ نگاه میکنید چانه ها کمی عقب تر از لب ها قرار میگیرند .

گونه گذاری یا همن پروتز گونه باعث خوش فرم شدن چهره و گونه ها شده و معمولا توصیه می شود که اشخاصی که ساختار کلی گونه هایشان ضعیف می باشد و صورت آنها باریک و صاف است این عمل را انجام بدهند .

انجام دادن پروتز لب یا همان برجسته سازی لب در کشور ما امروزه طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده ، امروزه روش ها و تکنولوژی های به کار می برند برای دستگاه های پروتز لب روز افزون در حال پیشرفت می باشد ، برای برجسته سازی لب سه روش وجود دارد برجسته سازی با انجام تزریق ژل

پروتز لبه حفره چشم

پروتز ریم اوربیت ( لبه حفره چشم )