دکتر آرش نجف بیگی

فوق تخصص جراحی پلاستیک ،زیبایی ،ترمیمی و سوختگی
ایشان دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران

دوره تخصص خود را در دانشگاه شهید بهشتی تهران و بیمارستان شهدای تجریش گذراندند.

و مقطع فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی خود را در بیمارستان حضرت فاطمه دانشگاه تهران ، که اولین مرکز جراحی پلاستیک کشور است به اتمام رساندند و در حال حاضر به عنوان هیات علمی دانشگاه مشغول به کار میباشند و عضو فعال انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی هستند.

SL2