جراحی زیبایی بری برخی افراد می تواند باعث بازگشت به روال عادی زندگیشان شود.برای مثال کسانی که در تصادف دچار آسیب شده اند و قسمتی از زیبایی بدنشان آسیب دیده است می توانند ...

بسیاری از افراد این سوال برایشان پیش می آید که آیا کاندیدای جراحی زیبایی هستند یا نه؟در ارتباط با این موضوع و تصمیم گیری در این مورد لازم است که با یگ پزشک متخصص زیبایی مشاوره ای در این زمینه داشته باشید